Grooveshark

Grooveshark stängs av
Grooveshark stängdes i april i år efter år av rättsliga åtgärder från flera skivbolag. En amerikansk domstol hade beslutat att webbplatsen skulle kunn...