Mutt

Mutt är en e-postapp för kommandoraden för Linux och här ställer du in den
Hur ställer du in en mutt?Vad är mutt-kommando i Linux?Hur använder jag mutt-e-post?Var är Mutt-konfigurationsfilen?Hur vet jag om mutt är installerat...