Börja

Skapa profiler för att starta eller stoppa program i bulk på Windows
Hur får jag ett program att köra vid start för alla användare?Hur stoppar jag program från att starta?Hur gör jag ett program öppet vid start av Windo...
Startup Patrol hanterar och blockerar autostartprogram i Windows
Vilka program ska aktiveras vid start?Hur prioriterar jag startprogram i Windows 10?Hur övervakar jag mina startprogram?Kan jag inaktivera alla startp...
Windows 10 kan snart meddela dig om nya startappar
Vilka program ska köras vid start av Windows 10?Hur övervakar jag mina startprogram?Hur hindrar jag att applikationer öppnas vid start av Windows 10?H...
Windows 10 lägg till start
Hur lägger jag till program för start i Windows 10?Hur lägger jag till ett program vid start?Hur lägger jag till en webbplats i min start i Windows 10...
Windows autostart-program
Ändra vilka appar som körs automatiskt vid start i Windows 10Välj Start-knappen och välj sedan Inställningar > Appar > Börja. Se till att alla a...
starta kontrollpanelens fönster 7
Hur kontrollerar jag startprogram i Windows 7?Hur kontrollerar jag startprogram?Hur laddar jag ner kontrollpanelen?Hur stänger jag av startprogram i W...
Windows 7 autorun-program
Hur du inaktiverar startprogram i Windows 7 och VistaKlicka på Start-menyn Orb och sedan i sökrutan Skriv MSConfig och tryck på Enter eller klicka på ...
windows visar startprogram
Ändra vilka appar som körs automatiskt vid start i Windows 10Välj Start-knappen och välj sedan Inställningar > Appar > Börja. Se till att alla a...
vinn 10 startmapp
Åtkomst till Windows 10 startmappStartmappen för alla användare finns på följande sökväg: C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Startmeny \ Program...