Hamn

Temple listar USB-port och enhetsinformation
Hur kan jag se vilken USB-port som är vilken enhet som använder?Hur många USB-enheter som kan anslutas till en USB-port?Hur konfigurerar jag USB-porta...
eBay portar ditt system när du laddar webbsidan
Det kan förvåna dig att eBay kör en lokal portavsökning när du besöker webbplatsen i en webbläsare. ... Byt till fliken Nätverk i utvecklarverktygen o...
Hur man blockerar portar i Windows
Klicka på "Start | Kontrollpanelen | System och säkerhet | Windows-brandvägg."Välj "Avancerade inställningar."Klicka på" Inkommande regler "för att bl...
Så här ändrar du RDP-lyssningsport i Windows 10
Ändra RDP-port (Remote Desktop) i Windows 10Öppna Registreringseditor-appen.Gå till följande registernyckel. HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentCont...
Så här kontrollerar du alla öppna portar i ditt Linux-system
Kontrollera öppna portar i LinuxÖppna en Linux-terminalapplikation.Använd ss-kommandot för att visa alla öppna TCP- och UDP-portar i Linux.Ett annat a...
ping tcp-portfönster
Det enklaste sättet att pinga en viss port är att använda telnet-kommandot följt av IP-adressen och porten som du vill pinga. Du kan också ange ett do...
Port Forwarding förklaras. Hur man vidarebefordrar hamnar?
Port vidarebefordran är en teknik som används för att ge externa enheter åtkomst till datortjänster i privata nätverk. Det görs genom att mappa en ext...
Med gratis portskanner för Windows kan du utföra brandväggsportskanning
Är portskanning olagligt?Hur kör jag en portavsökning i Windows?Hur söker jag efter öppna portar?Hur kontrollerar jag mina brandväggsportar?Varför är ...
Felsök problem med portutmattning i Windows 10
Hur felsöker du portproblem?Hur upptäcker du en utmattning av hamnen??Hur uppdaterar jag portar i Windows?Hur ökar jag mitt dynamiska portintervall?Hu...